Đóng QC
Truyện xã hội
Làng chài (Update phần 30)
Kẻ thất lạc (Update phần 41) - 69deluxe
Dũng (Update phần 187)
Kẻ thất lạc (Update phần 41) - 69deluxe
Tổ chức Mỹ nhân (Update phần 7)
Dũng (Update phần 176)
Nhã Phương (Update phần 69) - 69deluxe
Phận gái giang hồ (Update phần 4)
Người bảo vệ (Update phần 92) - Cu Zũng
Cave Biển Đông (Update phần 9) - Cu Zũng